Ledere i små og mellemstore virksomheder har ofte mange kasketter på. Når virksomheden vokser oplever mange derfor, at driftsopgaverne fylder mere og mere, at de bliver en flaskehals, at de mister overblikket, at tid/overskud til forretningsudvikling reduceres samt at strategier og handlingsplaner ikke altid, bliver til virkelighed.

For at hindre, at virksomhedens udvikling går i stå eller går den forkerte vej, er det aktuelt at tænke:

 • Hvad kan det skyldes?
 • Er forretningskonceptet skævt?
 • Er virksomhedsdriften profitabel?
 • Er der basis for at skabe vedvarende kunderelationer?
 • Har organisationen de nødvendige kompetencer?

Med et frisk input udefra, kan du blive klogere på din virksomhed, dine styrker og udviklingsområder og på vækstfremmende tiltag, der vil styrke virksomhedens evne til at realisere vækstmålene. 

Vi tilbyder et analytisk indblik, der bringer dig op til 360° rundt om din virksomhed, og vi hjælper dig med at finde de leverandører og samarbejdspartnere, der kan optimere din virksomhed sammen med dig.

Med afsæt i jeres vækststrategi, tegner vi et billede af virksomhedens nuværende status og det synliggør mulige udfordringer i forhold til, at nå jeres mål. Hvis I mangler en vækststrategi, et indblik i kapitalmuligheder eller indsigt i medarbejdernes kompetencer, kan vi også tilbyde at hjælpe jer med det.

I processen kommer vi som udgangspunkt ind på fire områder, der er relevante for alle virksomheder, men processen kan naturligvis tilpasses jeres behov. De fire områder er:

 1. Forretningskoncept
 2. Kunderelationer
 3. Virksomhedsdrift
 4. Organisation

Vi ved, at det ikke altid er nok at erkende udfordringer og planlægge udviklingsaktiviteter. Der kan være brug for vejledning og facilitering i hele processen, og derfor tilbyder vi også at være jeres udviklingspartner. Det indebærer eksempelvis, at vi udarbejder en handlingsplan, vejleder jer i økonomiske muligheder og hjælper jer med at finde de rigtige leverandører til jeres strategi og udvikling.

Med frisk input udefra får du:   

 • Et boost af organisationens evne til at realisere vækstmål
 • Overblik over styrker og udviklingsområder
 • Afklaring af behov for nye kompetencer
 • Kvalificering, prioritering og planlægning af relevante udviklingsaktiviteter
 • En samarbejdspartner der sikrer, at I kommer i mål