Kender du værdien af din virksomhed?

Planer for udvikling, salg eller generationsskifte kræver et indgående kendskab til virksomhedens værdi og hvordan værdien udvikler sig i markedet. Små og mellemstore virksomheder er aktiver, der skal være mest muligt værd for ejerne og derfor er løbende indsigt i virksomhedernes aktuelle værdi et vigtigt fundament i strategier og planer.

Markedsværdien danner grundlag for:

Salg
Hvis du ønsker fokus på andre aktiviteter eller blot tjene meste muligt på den succes du har opbygget.

Generationsskifte
Hvis du ønsker at overdrage virksomheden til næste generation.

Delvist salg til medarbejdere
Hvis du ønsker at give især ledende medarbejdere mulighed for, at købe sig ind i virksomheden med en mindre andel.

Turbo på vækst
Hvis du ønsker et delvist salg til en investor, der indskyder yderligere kapital.

Startup
Hvis du ønsker at afhænde dit projekt og eventuelle patenter til en større aktør på markedet.

Vejen til øget værdi af din virksomhed starter med en værdiansættelse.

Kend værdien af din virksomhed – før salg

Få indsigt i virksomhedens værdi, allerede før tankerne om et salg begynder. Indsigt i markedsværdien giver mere tid til at målrette værdiskabende indsatser og skaber et grundlag for at udarbejde en langsigtet strategi og plan for et eventuelt salg.

Køberne er gennem tiden blevet dygtigere – eksempelvis har mange kapitalfonde med succes købt virksomheder til én pris og solgt dem videre efter 3 til 7 år, med en fortjeneste på flere gange købsprisen.

Mekanismerne er de samme for små og store virksomheder og derfor er det naturligt at følge virksomhedens værdi løbende. Ikke blot i forbindelse med et eventuelt salg, men også lang tid før, så der er mulighed for at udvikle og klargøre virksomhedssalget til den mest optimale pris på markedet.

Udvikles eller nedbrydes værdien af din virksomhed?

Et klart billede af virksomhedens værdi kan hindre, at virksomheden ”går i stå” i forhold til udviklingen i markedet. En præcis målsætning for værdiskabelse styrker virksomhedens strategi for positionering i markedet, etablering af nye målgrupper og eksistensberettigelse. Uden indsigt i de parametre, der driver værdien af virksomheden, kan virksomhedens værdi falde år for år, selvom den tjener penge.

Det er naturligt for virksomhedsejere at følge egenkapitalen. Den har intet at gøre med værdien af virksomheden, men er blot et udtryk for historisk aktivitet. Markedsværdien af en virksomhed (altså den værdi, virksomheden kan handles til) bør til enhver tid være større end egenkapitalen. Det er en vigtig forudsætning for virksomhedens udvikling – både strategisk og helt ned til daglige interne effektiviseringer.

Står du overfor et generationsskifte?

Uanset om generationsskiftet er nært forestående eller først skal ske om flere år, vil det allerede nu være en god ide at kende virksomhedens værdi. Indsigt i markedsværdien giver mulighed for at udvikle og tilpasse virksomheden i god tid, før den skal skifte hænder.

En analyser viser, at 6.000-8.000 danske virksomheder står overfor et generationsskifte i de kommende 10 år. En del bliver solgt til uafhængige købere og andre overtages af den yngre generation. Det er derfor naturligt at følge virksomhedens værdi lang tid før, tiden til et generationsskifte kommer, så virksomheden kan blive mest muligt værd.

Både de økonomiske og skattemæssige forhold er væsentlige elementer i forbindelse med et generationsskifte og når virksomheden overdrages, skal der foretages en vurdering af virksomhedens aktiver og passiver. Læs mere om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med generationsskifte på Skatteministeriets hjemmeside.

Værdiansættelses rapport

Vi udarbejder en værdiansættelses rapport, der giver dig kendskab til din virksomheds markedsværdi og sammenligner værdien mod andre virksomheder handlet inden for samme branche.  Det hjælper dig til at sætte fokus på de parametre, der kan styrke værdien af din virksomhed og målrette strategier og vækstplaner.

Du modtager to eksemplarer af værdiansættelses rapporten, som indeholder:

  • Kendskab til virksomhedens værdi
  • Indsigt i de værdiparametre, der driver virksomheden
  • Benchmark af værdien mod andre virksomheder, inden for samme branche

Tillægsrapport – værdioptimering

Kendskabet til værdien af din virksomhed giver dig et godt fundament til at optimere de rigtige steder og derigennem øge værdien at din virksomhed. I forlængelse af din værdiansættelse, vælger du konkrete områder, som du ønsker at styrke. Med udgangspunkt i din værdiansættelse og de valgte områder, udarbejder vi en værdioptimering, der viser, hvor meget merværdi du kan opnå.

Vores metode til værdiansættelse

Der findes flere forskellige anerkendte metoder til at værdiansætte virksomheder. Vores værdiansættelser består primært af DCF metoden (Discounted Cash Flows) og sekundært sammenlignes med faktiske gennemførte handler af virksomheder. DCF er en anerkendt metode og modelgrundlaget anbefales af McKinsey & Company, SKAT m.fl.

Du kan læse mere om den anvendte model her.